გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამართლის თითქმის ყველა სფეროში!

ჩვენი კომპანიის (GLSG) სამუშაო ენებია ქართული, ინგლისური და რუსული, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენს კომპანიას თანაბარი წარმატებით მოემსახუროს, როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ კლიენტებს.
ჩვენი კომპანიის (GLSG) კლიენტები არიან სხვადასხვა სახის კერძო კომპანიები და საჯარო ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში ახორციელებენ წარმატებულ საქმიანობას.
ჩვენ კომპანია (GLSG) ზრუნავს კლიენტების ინტერესების დაცვაზე და მათი მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაზე.

გთავაზობთ კვალიფიციურ მომსახურებას სამართლის შემდეგ სფეროებში:
 
       სამოქალაქო სამართალი
        სამეწარმეო სამართალი
       საბაჟო და საგადასახდო სამართალი
       გაკოტრების სამართალი
        საბანკო და სადაზღვევო სამართალი
        ადმინისტრაციული სამართალი
       სისხლის სამართალი
       შრომის სამართალი
          სამშენებლო სამართალი
        პრივატიზაცია/ლეგალიზაცია
        შრომის სამართალი
        ინტელექტუალური სამართალი
              
ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თითოეული საკითხისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას;
კომპანია იცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელიც ცნობილი გახდა საადვოკატო მომსახურების გაწევის დროს;
ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ, ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე;

ჩვენი კომპანია (GLSG) თქვენი წარმატებული საქმიანობის გარანტია. 

web: www.glsg.ge, cell: 577 172244, 593 208008, facebook: Georgian Legal Service Group
t